550430


March 10, 1955
City Auditorium, Clarksdale, Ms.


Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.